ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

2023-01-24

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Czytaj całość artykułu "Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie"

Załączniki:

 1. Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie - plakat (plik pdf 1988KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

2023-01-13

W Powiecie Wschowskim w 2023 r. funkcjonują:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
- pomoc prawną świadczą radcowie i adwokaci wyznaczeni przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze

 •  zlokalizowany w Sławie w budynku Ośrodka Zdrowia (II piętro)
  ul. Ogrodowa 1,  tel. 65 540-89-20, czynny:
  piątek od 13.00 do 17.00
 • zlokalizowany w Szlichtyngowej w Świetlicy Miejskiej,
  ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:
  poniedziałek od 15.00 do 19.00
  wtorek od 16.00 do 20.00
  środa od 12.00 do 16.00
  czwartek od 16.00 do 20.00

Czytaj całość artykułu "Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej"

Załączniki:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - plakat (plik pdf 587KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-12-02

Od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne mogą składać wniosek  o wypłatę dodatku elektrycznego.
 

Czytaj całość artykułu "Dodatek elektryczny"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (plik pdf 345KB)
 2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dot. Ustalanie prawa i wypłacania dodatku elektrycznego) (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

2022-11-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko: Referent ds. kancelaryjno-administracyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ

2022-11-17

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Referent ds. kancelaryjno-administracyjnych W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 203KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw można składać wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,   o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (plik docx 62KB)
 2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dot. Ustalanie prawa i wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.) (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Dostępne mieszkanie" – nowy program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

2022-07-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Czytaj całość artykułu ""Dostępne mieszkanie" – nowy program PFRON dla osób z niepełnosprawnością"

Ikonka symbolizująca artykuł

"Mieszkanie dla absolwenta"- program PFRON ułatwiający osobom z niepełnosprawnością aktywność zawodową i społeczną

2022-07-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Czytaj całość artykułu ""Mieszkanie dla absolwenta"- program PFRON ułatwiający osobom z niepełnosprawnością aktywność zawodową i społeczną"

Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

2022-03-18

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego  świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym    ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wnioski o wypłatę świadczenia w Gminie Szlichtyngowa przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa

w godzinach:

- pn. od 7.00 do 16.00
- wt.- czw. od 7.00 do 15.00
- pt. od 7.00 do 14.00

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - PL (plik DOCX 39KB)
 2. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - UA (plik docx 51KB)
 3. Klauzula RODO (plik pdf 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022

2022-02-15
Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zmianami), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

Czytaj całość artykułu "POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

2022-01-14

W Powiecie Wschowskim w 2022 r. funkcjonują:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
- pomoc prawną świadczą radcowie i adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze

1) zlokalizowany w Sławie w budynku Ośrodka Zdrowia (II piętro) ul. Ogrodowa 1,  tel. 65 540-89-20, czynny:

wtorek od 12.00 do 16.00
środa od 12.00 do 16.00
piątek od 15.00 do 19.00

2) zlokalizowany w Szlichtyngowej w Świetlicy Miejskiej, ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:

poniedziałek od 15.00 do 19.00
czwartek  od 12.00 do 16.00

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry

3) zlokalizowany we Wschowie w dwóch miejscach:

wtorek od 13.00 do 17.00

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie  ul. Staroleszczyńska 13, 13a (nieodpłatna pomoc prawna, w tym dyżur specjalistyczny z dziedziny prawa – prawo pracy)

poniedziałek, środa, czwartek od 13.00 do 17.00, piątek od 10.00 do 14.00

Starostwo Powiatowe we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C, tel. 65 540 89 57 (pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski

Więcej informacji na: www.wschowa.info w zakładce Darmowa Pomoc Prawna

Załączniki:

 1. Punkty pomocy prawnej - plakat (plik pdf 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-01-04

Dnia 7 stycznia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-12-21

Dnia 24 grudnia 2021r. (Wigilia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

2021-10-05

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Czytaj całość artykułu "Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami"

Zdjęcie dot. profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków na stypendia szkolne 2021/2022

2021-09-06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w M-GOPS od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021r.

Druki wniosków są do pobrania w tut. Ośrodku.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

✅ Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

✅ Do wniosków można dołączyć imienne faktury/rachunki, wystawione od dnia  1 sierpnia 2021 roku, potwierdzające poniesione koszty edukacyjne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

✅ Katalog wydatków kwalifikowanych do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej  www.szlichtyngowa.opsinfo.pl

Wnioski można składać:

poniedziałek w godzinach 8:00-16:00
wtorek –czwartek w godzinach 7:00-15:00
piątek w godzinach 7:00-14:00

Ikonka symbolizująca artykuł

Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

2021-09-06

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czytaj całość artykułu "Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-07-13

Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny:

13.07.2021r. (wtorek) – w godzinach 7:00-14:00
14.07.2021 r. (środa) – w godzinach 7:00-14:00
15.07.2021 r. (czwartek) – w godzinach 7:00-14:00
16.07.2021 r. (piątek) – w godzinach 7:00-14:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Ikonka symbolizująca artykuł

"Dobry Start" z ZUS

2021-07-09

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Plakat 300 plus Dobry StartPlakat 300 plus Dobry Start
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 – zmiany w 300+ od 1 lipca 2021r.

2021-06-29

Dnia 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021r. mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Logo Dobry Start 300 dla ucznia
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

2021-03-31

Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniu 26 marca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Szlichtyngowa pt. STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. To główne założenia konkursu i poprzedzających go kampanii profilaktycznych.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 w Gminie Szlichtyngowa.

Łącznie ze szkół w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach i Starych Drzewcach wpłynęło 23 prace plastyczne. Prace wykonane były różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak i prezentowanego przekazu.

Komisja konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematyką i celami konkursu, estetyki wykonania pracy, oryginalności.
 

Czytaj całość artykułu "Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs plastyczny

2021-03-08

STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szlichtyngowej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza konkurs plastyczny STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych z terenu gminy Szlichtyngowa.

Załączniki:

 1. Konkurs plastyczny - Regulamin (plik pdf 195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta Leszczyńskiego Banku Żywności

2021-02-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oferuje dla każdej chętnej osoby żywność marketową czyli żywność świeżą: nabiał, mięso, kiełbasa, jaja, ciasto, chleb, warzywa. Żywność marketowa nie jest objęta kryterium dochodowym i może z niej skorzystać każdy. Aby przyłączyć się do żywności marketowej, wystarczy zgłosić się do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i zapłacić raz w miesiącu kwotę 30zł. lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej. Opłata ta jest przeznaczana na paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie zbierają towar ze sklepów.

JAK TO DZIAŁA?
1. Zgłoszenie się osoby zainteresowanej
2. Opłata 30 zł raz w miesiącu do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie.
3. Paczki żywnościowe są wydawane 4 razy w miesiącu (każda paczka o wartości ok. 50zł) - każdą paczkę można odebrać raz w tygodniu w siedzibie Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

MIEJSCE:
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
ul. Słowiańska 59
64-100 Leszno
tel. 518 215 289 lub 517 604 284

GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00 oraz sobota 8.00 - 12.00

Dodatkowych informacji udziela:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Tel. (65) 549-23-19

Godziny urzędowania:
pn. od 7.00 do 16.00
wt.- czw. od 7.00 do 15.00
pt. od 7.00 do 14.00

Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+

2021-01-11

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje iż, od dnia 1 lutego 2021 roku wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2021/20222 trwający od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku będzie można składać drogą elektroniczną odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS natomiast od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolska Kampania Społeczna

2020-12-16

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pamiętaj, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Czytaj całość artykułu "Ogólnopolska Kampania Społeczna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Czyste Powietrze"

2020-11-10
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu Czyste Powietrze.

W gminie Szlichtyngowa zaświadczenia są wydawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.


Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Czytaj całość artykułu "Program "Czyste Powietrze""

Załączniki:

 1. Wzór wniosku - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 352KB)
 2. Klauzula informacyjna do zaświadczeń o CZYSTE POWIETRZE (plik pdf 45KB)
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r., Dz.U.2020.1713 (plik pdf 542KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-11-03
Od dnia 2 listopada 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej pracuje w trybie wewnętrznym.

Pisma, wnioski oraz inne dokumenty niewymagające osobistego wstawiennictwa proszę kierować za pomocą poczty elektronicznej ops@szlichtyngowa.pl, poprzez platformę ePUAP lub umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do MGOPS.

Kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Tel. 65 549 23 19
Tel. 65 549 22 63
Tel. 65 540 72 46, Tel. 518 026 795

Ikonka symbolizująca artykuł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WSCHOWIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

2020-10-30
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WSCHOWIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY (plik pdf 213KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

2020-10-27
Seniorzy 70+

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci zakupu niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora, po ówczesnym przekazaniu listy zakupów wraz z pieniędzmi dla osoby wyznaczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

22 505 11 11 - dedykowana infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Celem programu jest zaopiekowanie się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny.

Źródło: https://www.gov.pl


Solidarnościowy Korpus Wsparcia SenioróSolidarnościowy Korpus Wsparcia Senioró
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-08-17
Informujemy, iż w dniu 17.08.2020 (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny do godz. 15.00 natomiast od wtorku do czwartku od 7.00 do 14.00.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-08-11
Informujemy, iż od dnia 11.08.2020 do 13.08.2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny do godz. 14.00.
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-07-17
W trosce o bezpieczeństwo uczestników Klubu Senior+ w Szlichtyngowej, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Powiatu Wschowskiego od dnia 16 lipca 2020r. do odwołania Klub Senior+ w Szlichtyngowej pozostaje zamknięty.
Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

2020-06-18
,,DOBRY START

Od 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie Dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .)

Od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 roku (w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia 2020 roku (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od dnia 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia).

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

STYPENDIA SZKOLNE

Od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia będzie można składać drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15,
67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).


Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-06-10
Informujemy, iż dnia 12 czerwca 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Od dnia 25 maja 2020r. Klub Senior+ w Szlichtyngowej wznowił swoją działalność

2020-06-01
Częściowe poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa pozwala na wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowali rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego, które określają warunki sanitarne funkcjonowania min. Klubu Senior+.

Zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotował się do przyjęcia uczestników zajęć w Klubie Senior + zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami. Przy wejściu do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk, uczestnicy informowani są o zasadach prawidłowego mycia rąk i skutecznego odkażania rąk.

W przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną zaleca się pozostanie w domu uczestników Klubu Senior+.

Klub Senior+ w Szlichtyngowej czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Pobierz bezpłatną aplikację Twój Parasol - nowe narzędzie do walki z przemocą

2020-04-27

Aplikacja Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikację Twój Parasol można zainstalować na smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła Twój Parasol lub za pomocą kodów QR. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Aplikacja stanowi niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. Oprócz wspomnianej powyżej roli edukacyjnej Twój Parasol ma również na celu umożliwienie osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo aplikacja pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Twój Parasol działa w dwóch trybach (jawnym oraz ukrytym). W celu zapewnienia dyskrecji w użytkowaniu jawną częścią aplikacji stanowią - odpowiednie do lokalizacji - dane pogodowe. Z kolei w trybie ukrytym Twojego Parasola użytkownik może wysłać prośbę o pomoc, a także szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Warto podkreślić, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji mobilnej Twój Parasol. Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Co ważne, pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie.

Aplikacja Twój Parasol powstała w ramach projektu Efektywna Policja - ochrona ofiar i świadków przemocy i programu Unii Europejskiej Rights, Equality and Citizenship Programme (REC). W stworzenie jej ogólnopolskiej wersji włączyli się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Co ciekawe, do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja dostępna jest na terenie wymienionych krajów.

Ikonka symbolizująca artykuł

#WSPIERAJSENIORA - Wsparcie dla seniorów - Informacje o działaniach w okresie epidemii koronawirusa

2020-03-27
Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.

Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.
Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, podejmijmy wspólne działania, włączmy się w podejmowane już inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury telefoniczne

2020-03-24
Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej uruchomił dyżury telefoniczne dla osób objętych kwarantanną, potrzebujących pomocy, zwłaszcza dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Dyżury telefoniczne będą pełnione pod numerami telefonów:
w dni robocze w godz. 7.30 - 14.00 - tel. 65 549 23 19
w dni robocze w godz. 14.00 - 19.00 - tel. 518 026 795
w soboty i niedziele w godz. 7.30 - 19.00 - tel. 518 026 795
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat dotyczący funkcjonowania MGOPS Szlichtyngowa

2020-03-17
W związku z istniejącym potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, w myśl zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), dla bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Szlichtyngowa oraz pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

od 16 marca 2020 r. do odwołania
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
działa w ograniczonym zakresie - tj. w trybie wewnętrznym


Sprawy urzędowe rozpatrywane są wyłącznie:

- telefonicznie

tel. 65 549-23-19
tel. 65 549-22-63
tel. 65 540-72-46

- e-mail: ops@szlichtyngowa.pl , portal Empatia, PUE ZUS, Kanał Bankowości Elektronicznej

Ikonka symbolizująca artykuł

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

2020-03-13
W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA Z UWAGI
NA POTENCJALNĄ MOŻLIWOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
KORONAWIRUSA COVID-19 PROSIMY, BY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI
OGRANICZYĆ OSOBISTE ZAŁATWIANIE SPRAW W MIEJSKO-
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ
I KORZYSTAĆ Z FORM INTERNETOWEGO LUB TELEFONICZNEGO KONTAKTU.

PROSIMY O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI ZAŁATWIANIA SPRAW W FORMIE
KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ

e-mail: ops@szlichtyngowa.pl
portal Empatia
PUE ZUS
Kanał bankowości elektronicznej


Nr telefonu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
- 65 5492319
-65 5492263
-65 5407246


NA STRONIE www.obywatel.gov.pl DOSTĘPNY JEST WYKAZ SPRAW
MOŻLIWYCH DO ZAŁATWIENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Ikonka symbolizująca artykuł

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

2020-01-27
logo
Ikonka symbolizująca artykuł

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

2019-11-28

Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

ZADZWOŃ +48 222 309 900

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki:

 1. LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM (plik pdf 530KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2019-06-25
Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny w godzinach:

25.06.br (wtorek) - 7:00-14:30
26.06.br (środa) - 7:00-14:30
27.06.br (czwartek) - 7:00-14:30


Kasa będzie czynna do godz. 13:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2019-04-10
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIKA SOCJANLNEGO w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 3646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

P O M A G A M Y

2019-01-28
Społeczny Komitet Pomocy Rodzinie z Zamysłowa /Nr zbiórki 2019/401/KS/ organizuje zbiórkę publiczną darów rzeczowych oraz zbiórkę pieniężną do puszki dla poszkodowanej w pożarze rodziny.
Zniszczeniu uległo mieszkanie z całym wyposażeniem, które w chwili obecnej wymaga gruntownego remontu.

Potrzebne są meble, sprzęt AGD, kołdry, pościele, koce, środki czystości i inne rzeczy użytku codziennego.

Dary można przekazywać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, w przypadku mebli i sprzętu AGD prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.
- 65 540 72 46 M-GOPS Szlichtyngowa
- 736 222 486 sołtys wsi Zamysłów

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2018-07-05
Elektroniczna korespondencja do klientów dotycząca programu "Dobry Start" przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie wysyłana z następującego adresu e-mailowego: noreply.ops@szlichtyngowa.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2018-06-18
Od dnia 1 lipca 2018r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie będzie czynny w godzinach:

pn. od 7.00 do 16.00
wt.-czw. od 7.00 do 15.00
pt. od 7.00 do 14.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program Dobry Start

2018-06-08
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Czytaj całość artykułu "Rządowy program Dobry Start"

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START (plik pdf 122KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2018-06-06
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej - Referent ds. świadczeń wychowawczych.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik pdf 2864KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2018-06-06
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej - Referent ds. funduszu alimentacyjnego.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik pdf 3038KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO

2018-05-28
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun środowiskowy.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO (plik pdf 69KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO

2018-05-08
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: opiekun środowiskowy.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA ŚRODOWISKOWEGO (plik pdf 69KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny

2018-02-02
Od 1 stycznia 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej można składać wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej jak również w formie elektronicznej.

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny"

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2017-10-31
Dnia 2 listopada 2017r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Nieczynny.
Ikonka symbolizująca artykuł

INAUGURACJA II EDYCJI KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

2017-06-28
5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Czytaj całość artykułu "INAUGURACJA II EDYCJI KONKURSU LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO "

LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGOLUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGOLUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Załączniki:

 1. KONKURS LUBUSKI WŁĄCZNIK - II EDYCJA - informacje (plik pdf 94KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIE

2017-06-20
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWIE

Czytaj całość artykułu "KOLONIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

Akcja CZYSTY ANIOŁEK

2017-04-28
ZBIERAMY ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH DZIECI

Załączniki:

 1. AKCJA CZYSTY ANIOŁEK - szczegóły (plik pdf 2110KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NEED zamiast NEET - Lubuskie!

2017-04-06
Centrum Innowacyjnego Biznesu w związku z realizacją w województwie lubuskim projektu pn. NEED zamiast NEET - Lubuskie!

Czytaj całość artykułu "NEED zamiast NEET - Lubuskie!"

plakat

Załączniki:

 1. Informacje o projekcie (plik pdf 877KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

2017-01-27
W Powiecie Wschowskim funkcjonują dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

Czytaj całość artykułu "Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej"

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - DLA KOGO POMOC

Załączniki:

 1. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

2017-01-19
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik doc 39KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2016-02-02
dla Firmy PROMAR STEEL SP. Z O.O., SP. K.
w Siedlnicy

Czytaj całość artykułu "Podziękowanie"

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik doc 28KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2016-02-02
dla Zakładu Usług Budowlanych i Handlowych
Pana Marka Wójcik

Czytaj całość artykułu "Podziękowanie"

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik doc 29KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 7/2015

2015-12-07
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie.Zarządzenie nr 7/2015
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny

2015-11-03
STOP PRZEMOCY

Załączniki:

 1. Zespół Interdyscyplinarny - szczegóły w załączniku (plik doc 299KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI!

2015-06-01
Lubisz wyzwania, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych i chcesz się rozwijać? Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI i zostań liderem -14 rejonów w woj. lubuskim czeka na swojego bohatera.

Czytaj całość artykułu "Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI!"

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU

2015-05-14
na stanowisko pracy główna księgowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej z dnia 11 maja 2015 r.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru - treść (plik pdf 571KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do współpracy

2015-04-24
Szanowni Państwo

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do współpracy "

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2015-04-22
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - ½ etatu

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - treść ogłoszenia (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

2015-04-10
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie za rok 2014

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 1 (plik pdf 848KB)
 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 2 (plik pdf 814KB)
 3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - strona na 3 (plik pdf 410KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2015-01-30
OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia zajęć zdrowy tryb życia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II

poszukuje osób do prowadzenia zajęć dotyczących zdrowego trybu życia

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik doc 139KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny

2015-01-13
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 51KB)
 2. Wniosek (plik pdf 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2014-06-04
OGŁOSZENIE O NABORZE osoby do przeprowadzenia spotkań zajęcia integracyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa - II

poszukuje osoby do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Termin i czas realizacji zajęć : lipiec 2014 - marzec 2015

Szczegóły w załączniku (...)

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik doc 141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

2014-04-04
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej za rok 2013

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ (plik pdf 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny

2014-04-03
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystent rodziny wybrana została Pani Barbara Similak. W dniu 3 kwietnia 2014r. komisja rekrutacyjna w składzie jak wyżej przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z trzema kandydatkami , które złożyły ofertę na stanowisko asystenta rodziny będącą końcowym etapem procesu rekrutacji. Celem rozmowy było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatkami oraz weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja stwierdziła, że kandydatka Pani Barbara Similak posiada odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku asystenta rodziny.

Kierownik M-GOPS
Szlichtyngowa
Maria Mruk
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracy

2014-03-04
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent rodziny. Treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko pracy (plik doc 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

2013-05-27
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do pobrania w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (plik pdf 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

2012-09-03
Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

Czytaj całość artykułu "Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

2012-07-24
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik doc 45KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNA DZIECI

2012-06-14
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Szlichtyngowa poszukuje osób do sprawowania opieki nad dziećmi.
Ogłoszenie do pobrania w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNA DZIECI (plik pdf 201KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12
Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-01-20
Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

2010-09-07
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 5 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

2010-01-04
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że od 1 stycznia 2010 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

2009-11-02
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że od 01 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożyły wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy- kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2008r., nr 237, poz 1654).

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie

ul. Rynek 15
67-407 Szlichtyngowa
tel./fax (65)549-23-19

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO