Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Powrót

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

Data publikacji: 2021-03-31

Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniu 26 marca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Szlichtyngowa pt. STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. To główne założenia konkursu i poprzedzających go kampanii profilaktycznych.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 w Gminie Szlichtyngowa.

Łącznie ze szkół w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach i Starych Drzewcach wpłynęło 23 prace plastyczne. Prace wykonane były różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak i prezentowanego przekazu.

Komisja konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematyką i celami konkursu, estetyki wykonania pracy, oryginalności.
 

LAUREACI KONKURSU:

w kategorii klas I-III


I miejsce Maja Jurczak, klasa III Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej.
II miejsce Emilia Skrzypińska, klasa I Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach.
III miejsce Kalina Górkiewicz, klasa III Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach.

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce Emilia Kudyba, klasa VI Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.
II miejsce Dobrawa Szuman, klasa VI Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach.
III miejsce Jakub Gaca, klasa IV Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach.

W kategorii klas VII-VIII - brak prac

W konkursie przyznano również cztery wyróżnienia:

Hanna Gaca, klasa I w Starych Drzewcach,
Mikołaj Olszewski, klasa IV w Jędrzychowicach,
Lilianna Elsner, klasa II w Starych Drzewcach,
Zuzanna Nowak, klasa II w Starych Drzewcach.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie ciekawych prac plastycznych, a także pracownikom szkół i rodzicom/opiekunom za współpracę

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali wyróżnieni i uczestnicy konkursu otrzymają słodkie upominki oraz dyplomy za udział w konkursie. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez organizatorów.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...