Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-18

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego  świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym    ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wnioski o wypłatę świadczenia w Gminie Szlichtyngowa przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa

w godzinach:

- pn. od 7.00 do 16.00
- wt.- czw. od 7.00 do 15.00
- pt. od 7.00 do 14.00

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - PL (plik DOCX 39KB)
 2. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - UA (plik docx 51KB)
 3. Klauzula RODO (plik pdf 55KB)

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022

Data publikacji: 2022-02-15

Logo Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zmianami), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

Czytaj całość publikacji "POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022"

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Data publikacji: 2022-01-14

W Powiecie Wschowskim w 2022 r. funkcjonują:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
- pomoc prawną świadczą radcowie i adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze

1) zlokalizowany w Sławie w budynku Ośrodka Zdrowia (II piętro) ul. Ogrodowa 1,  tel. 65 540-89-20, czynny:

wtorek od 12.00 do 16.00
środa od 12.00 do 16.00
piątek od 15.00 do 19.00

2) zlokalizowany w Szlichtyngowej w Świetlicy Miejskiej, ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:

poniedziałek od 15.00 do 19.00
czwartek  od 12.00 do 16.00

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry

3) zlokalizowany we Wschowie w dwóch miejscach:

wtorek od 13.00 do 17.00

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie  ul. Staroleszczyńska 13, 13a (nieodpłatna pomoc prawna, w tym dyżur specjalistyczny z dziedziny prawa – prawo pracy)

poniedziałek, środa, czwartek od 13.00 do 17.00, piątek od 10.00 do 14.00

Starostwo Powiatowe we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C, tel. 65 540 89 57 (pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski

Więcej informacji na: www.wschowa.info w zakładce Darmowa Pomoc Prawna

Załączniki:

 1. Punkty pomocy prawnej - plakat (plik pdf 85KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-01-04

Dnia 7 stycznia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.

Informacja

Data publikacji: 2021-12-21

Dnia 24 grudnia 2021r. (Wigilia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-10-05

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami"

Zdjęcie dot. profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością

Nabór wniosków na stypendia szkolne 2021/2022

Data publikacji: 2021-09-06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w M-GOPS od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021r.

Druki wniosków są do pobrania w tut. Ośrodku.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

✅ Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

✅ Do wniosków można dołączyć imienne faktury/rachunki, wystawione od dnia  1 sierpnia 2021 roku, potwierdzające poniesione koszty edukacyjne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

✅ Katalog wydatków kwalifikowanych do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej  www.szlichtyngowa.opsinfo.pl

Wnioski można składać:

poniedziałek w godzinach 8:00-16:00
wtorek –czwartek w godzinach 7:00-15:00
piątek w godzinach 7:00-14:00

Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

Data publikacji: 2021-09-06

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czytaj całość publikacji "Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022"

Informacja

Data publikacji: 2021-07-13

Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny:

13.07.2021r. (wtorek) – w godzinach 7:00-14:00
14.07.2021 r. (środa) – w godzinach 7:00-14:00
15.07.2021 r. (czwartek) – w godzinach 7:00-14:00
16.07.2021 r. (piątek) – w godzinach 7:00-14:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

"Dobry Start" z ZUS

Data publikacji: 2021-07-09

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Plakat 300 plus Dobry StartPlakat 300 plus Dobry Start

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 – zmiany w 300+ od 1 lipca 2021r.

Data publikacji: 2021-06-29

Dnia 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021r. mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

Data publikacji: 2021-03-31

Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniu 26 marca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Szlichtyngowa pt. STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. To główne założenia konkursu i poprzedzających go kampanii profilaktycznych.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 w Gminie Szlichtyngowa.

Łącznie ze szkół w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach i Starych Drzewcach wpłynęło 23 prace plastyczne. Prace wykonane były różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak i prezentowanego przekazu.

Komisja konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematyką i celami konkursu, estetyki wykonania pracy, oryginalności.
 

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

Konkurs plastyczny

Data publikacji: 2021-03-08

STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szlichtyngowej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza konkurs plastyczny STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych z terenu gminy Szlichtyngowa.

Załączniki:

 1. Konkurs plastyczny - Regulamin (plik pdf 195KB)

Oferta Leszczyńskiego Banku Żywności

Data publikacji: 2021-02-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oferuje dla każdej chętnej osoby żywność marketową czyli żywność świeżą: nabiał, mięso, kiełbasa, jaja, ciasto, chleb, warzywa. Żywność marketowa nie jest objęta kryterium dochodowym i może z niej skorzystać każdy. Aby przyłączyć się do żywności marketowej, wystarczy zgłosić się do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i zapłacić raz w miesiącu kwotę 30zł. lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej. Opłata ta jest przeznaczana na paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie zbierają towar ze sklepów.

JAK TO DZIAŁA?
1. Zgłoszenie się osoby zainteresowanej
2. Opłata 30 zł raz w miesiącu do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie.
3. Paczki żywnościowe są wydawane 4 razy w miesiącu (każda paczka o wartości ok. 50zł) - każdą paczkę można odebrać raz w tygodniu w siedzibie Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

MIEJSCE:
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
ul. Słowiańska 59
64-100 Leszno
tel. 518 215 289 lub 517 604 284

GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00 oraz sobota 8.00 - 12.00

Dodatkowych informacji udziela:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Tel. (65) 549-23-19

Godziny urzędowania:
pn. od 7.00 do 16.00
wt.- czw. od 7.00 do 15.00
pt. od 7.00 do 14.00

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+

Data publikacji: 2021-01-11

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje iż, od dnia 1 lutego 2021 roku wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2021/20222 trwający od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku będzie można składać drogą elektroniczną odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS natomiast od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Ogólnopolska Kampania Społeczna

Data publikacji: 2020-12-16

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pamiętaj, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Czytaj całość publikacji "Ogólnopolska Kampania Społeczna"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...