Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-10-05

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami"

Zdjęcie dot. profesjonalnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością

Nabór wniosków na stypendia szkolne 2021/2022

Data publikacji: 2021-09-06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w M-GOPS od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021r.

Druki wniosków są do pobrania w tut. Ośrodku.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

✅ Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

✅ Do wniosków można dołączyć imienne faktury/rachunki, wystawione od dnia  1 sierpnia 2021 roku, potwierdzające poniesione koszty edukacyjne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

✅ Katalog wydatków kwalifikowanych do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej  www.szlichtyngowa.opsinfo.pl

Wnioski można składać:

poniedziałek w godzinach 8:00-16:00
wtorek –czwartek w godzinach 7:00-15:00
piątek w godzinach 7:00-14:00

Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

Data publikacji: 2021-09-06

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czytaj całość publikacji "Dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu na rok szkolny 2021/2022"

Informacja

Data publikacji: 2021-07-13

Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny:

13.07.2021r. (wtorek) – w godzinach 7:00-14:00
14.07.2021 r. (środa) – w godzinach 7:00-14:00
15.07.2021 r. (czwartek) – w godzinach 7:00-14:00
16.07.2021 r. (piątek) – w godzinach 7:00-14:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

"Dobry Start" z ZUS

Data publikacji: 2021-07-09

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Plakat 300 plus Dobry StartPlakat 300 plus Dobry Start

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 – zmiany w 300+ od 1 lipca 2021r.

Data publikacji: 2021-06-29

Dnia 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021r. mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

Data publikacji: 2021-03-31

Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniu 26 marca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Szlichtyngowa pt. STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jak negatywne skutki może nieść przemoc. Wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, a także edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. To główne założenia konkursu i poprzedzających go kampanii profilaktycznych.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 w Gminie Szlichtyngowa.

Łącznie ze szkół w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach i Starych Drzewcach wpłynęło 23 prace plastyczne. Prace wykonane były różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak i prezentowanego przekazu.

Komisja konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematyką i celami konkursu, estetyki wykonania pracy, oryginalności.
 

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!!!

Konkurs plastyczny

Data publikacji: 2021-03-08

STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szlichtyngowej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ogłasza konkurs plastyczny STOP WIRUSOWI PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych z terenu gminy Szlichtyngowa.

Załączniki:

 1. Konkurs plastyczny - Regulamin (plik pdf 195KB)

Oferta Leszczyńskiego Banku Żywności

Data publikacji: 2021-02-04

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje, że Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oferuje dla każdej chętnej osoby żywność marketową czyli żywność świeżą: nabiał, mięso, kiełbasa, jaja, ciasto, chleb, warzywa. Żywność marketowa nie jest objęta kryterium dochodowym i może z niej skorzystać każdy. Aby przyłączyć się do żywności marketowej, wystarczy zgłosić się do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i zapłacić raz w miesiącu kwotę 30zł. lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej. Opłata ta jest przeznaczana na paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie zbierają towar ze sklepów.

JAK TO DZIAŁA?
1. Zgłoszenie się osoby zainteresowanej
2. Opłata 30 zł raz w miesiącu do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie.
3. Paczki żywnościowe są wydawane 4 razy w miesiącu (każda paczka o wartości ok. 50zł) - każdą paczkę można odebrać raz w tygodniu w siedzibie Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w Lesznie lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

MIEJSCE:
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
ul. Słowiańska 59
64-100 Leszno
tel. 518 215 289 lub 517 604 284

GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00 oraz sobota 8.00 - 12.00

Dodatkowych informacji udziela:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Tel. (65) 549-23-19

Godziny urzędowania:
pn. od 7.00 do 16.00
wt.- czw. od 7.00 do 15.00
pt. od 7.00 do 14.00

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+

Data publikacji: 2021-01-11

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje iż, od dnia 1 lutego 2021 roku wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2021/20222 trwający od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku będzie można składać drogą elektroniczną odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS natomiast od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Ogólnopolska Kampania Społeczna

Data publikacji: 2020-12-16

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pamiętaj, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Czytaj całość publikacji "Ogólnopolska Kampania Społeczna"

Program "Czyste Powietrze"

Data publikacji: 2020-11-10

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu Czyste Powietrze.

W gminie Szlichtyngowa zaświadczenia są wydawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.


Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Czytaj całość publikacji "Program "Czyste Powietrze""

Załączniki:

 1. Wzór wniosku - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 352KB)
 2. Klauzula informacyjna do zaświadczeń o CZYSTE POWIETRZE (plik pdf 45KB)
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r., Dz.U.2020.1713 (plik pdf 542KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-11-03

Od dnia 2 listopada 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej pracuje w trybie wewnętrznym.

Pisma, wnioski oraz inne dokumenty niewymagające osobistego wstawiennictwa proszę kierować za pomocą poczty elektronicznej ops@szlichtyngowa.pl, poprzez platformę ePUAP lub umieszczać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do MGOPS.

Kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Tel. 65 549 23 19
Tel. 65 549 22 63
Tel. 65 540 72 46, Tel. 518 026 795

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WSCHOWIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

Data publikacji: 2020-10-30

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WSCHOWIE POSZUKUJE WOLONTARIUSZY (plik pdf 213KB)

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Data publikacji: 2020-10-27

Seniorzy 70+

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci zakupu niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora, po ówczesnym przekazaniu listy zakupów wraz z pieniędzmi dla osoby wyznaczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

22 505 11 11 - dedykowana infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Celem programu jest zaopiekowanie się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny.

Źródło: https://www.gov.pl


Solidarnościowy Korpus Wsparcia SenioróSolidarnościowy Korpus Wsparcia Senioró

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-08-17

Informujemy, iż w dniu 17.08.2020 (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny do godz. 15.00 natomiast od wtorku do czwartku od 7.00 do 14.00.

Informacja

Data publikacji: 2020-08-11

Informujemy, iż od dnia 11.08.2020 do 13.08.2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie czynny do godz. 14.00.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-07-17

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Klubu Senior+ w Szlichtyngowej, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie Powiatu Wschowskiego od dnia 16 lipca 2020r. do odwołania Klub Senior+ w Szlichtyngowej pozostaje zamknięty.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Data publikacji: 2020-06-18

,,DOBRY START

Od 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie Dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .)

Od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 roku (w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia 2020 roku (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od dnia 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia).

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

STYPENDIA SZKOLNE

Od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia będzie można składać drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15,
67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).


INFORMACJA

Data publikacji: 2020-06-10

Informujemy, iż dnia 12 czerwca 2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej będzie nieczynny.

Od dnia 25 maja 2020r. Klub Senior+ w Szlichtyngowej wznowił swoją działalność

Data publikacji: 2020-06-01

Częściowe poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa pozwala na wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowali rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego, które określają warunki sanitarne funkcjonowania min. Klubu Senior+.

Zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotował się do przyjęcia uczestników zajęć w Klubie Senior + zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami. Przy wejściu do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk, uczestnicy informowani są o zasadach prawidłowego mycia rąk i skutecznego odkażania rąk.

W przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną zaleca się pozostanie w domu uczestników Klubu Senior+.

Klub Senior+ w Szlichtyngowej czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00

Pobierz bezpłatną aplikację Twój Parasol - nowe narzędzie do walki z przemocą

Data publikacji: 2020-04-27

Aplikacja Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikację Twój Parasol można zainstalować na smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła Twój Parasol lub za pomocą kodów QR. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Aplikacja stanowi niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. Oprócz wspomnianej powyżej roli edukacyjnej Twój Parasol ma również na celu umożliwienie osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo aplikacja pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Twój Parasol działa w dwóch trybach (jawnym oraz ukrytym). W celu zapewnienia dyskrecji w użytkowaniu jawną częścią aplikacji stanowią - odpowiednie do lokalizacji - dane pogodowe. Z kolei w trybie ukrytym Twojego Parasola użytkownik może wysłać prośbę o pomoc, a także szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Warto podkreślić, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji mobilnej Twój Parasol. Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Co ważne, pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie.

Aplikacja Twój Parasol powstała w ramach projektu Efektywna Policja - ochrona ofiar i świadków przemocy i programu Unii Europejskiej Rights, Equality and Citizenship Programme (REC). W stworzenie jej ogólnopolskiej wersji włączyli się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Co ciekawe, do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja dostępna jest na terenie wymienionych krajów.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...