EFS


NABÓR UCZESTNIKÓW

2014-05-13

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 – 2020
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1.Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizując projekt
„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Szlichtyngowa - II”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2014-05-13

osoby do przeprowadzenia zajęć „z psychoterapii”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2014-05-13

osoby do przeprowadzenia zajęć „doradztwo zawodowe”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „rodzic – dziecko”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „Mój wizerunek”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „zdrowy tryb życia”

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE O NABORZE

2013-05-09

osoby do przeprowadzenia zajęć „dobra gospodyni”

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa tel./fax (65) 549-23-19

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji