Prawo


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-08-06
Wydanie - rok: 2018, nr:-, poz.: 1986

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1986 t.j., Dz.U.2018.1603, Dz.U.2018.2215, Dz.U.2019.53, Dz.U.2019.730.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-08-06
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1438

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1438 t.j.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-07-05
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 1040

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1040 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-07-05
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 2096

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.2096 t.j., Dz.U.2018.1629, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1133.

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-06-04
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.:1510

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1510 t.j. Dz.U.2018.771 , Dz.U.2018.1515, Dz.U.2018.1532, Dz.U.2018.1552, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1925, Dz.U.2018.2192, Dz.U.2018.2429, Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.399, Dz.U.2019.447, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.752.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-06-04
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 869

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-05-06
Wydanie - rok: 2018, nr: -, poz.: 1000

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2019.730.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-05-06
Wydanie - rok: 2019, poz.: 300

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.300 t.j., Dz.U.2019.60, Dz.U.2019.303, Dz.U.2019.730.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-03-05
Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 682

Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682, Dz.U.2018.950, Dz.U.2019.303.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-03-05
Wydanie - rok: 2019, nr: -, poz.: 351.

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa tel./fax (65) 549-23-19

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji